پلمپ دفاتر ، آموزش کامل مراحل و مدارک

ما در این بخش به صورت کامل به آموزش مراحل و مدارک پلمپ دفاتر پرداخته ایم .

پلمپ دفاتر چیست ؟

پلمپ دفاتر چیست و چه کاربرد هایی دارد و برای پلمپ دفاتر قانونی خود دقیقاً باید چه اقداماتی را انجام دهیم؟ در این نوشته ضمن ارائه راهنمای پلمپ دفاتر سال 99 بصورت کامل، هزینه پلمپ دفاتر سال 99 و موارد مهم دیگر مربوط به دفاتر پلمپ را نیز بررسی نموده ایم که در ادامه مطالعه می فرمایید.

به موجب ماده 6 ق.ت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است نسبت به ثبت پلمپ دفاتر که در ذیل آمده و یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ی قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد. 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی 4- دفتر کپیه. برای اینکه اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر تجاری محفوظ باشد برای تهیه آن ها مقررات خاصی وضع شده است. چنانکه به موجب مواد 11 و 12 قانون تجارت باید دفاتر روزنامه و کل و دارائی قبل از ثبت هرگونه معامله از طرف نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضاء و پلمپ شود.

در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند. علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.

دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری هستند که مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.

مدارک پلمپ دفاتر

مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)
1.کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2.تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
3.کپی روزنامه رسمی
4.کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)
1.تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
2.کپی کارت ملی متقاضی
3.کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

مراحل دریافت پلمپ دفاتر

برای این کار متقاضی باید به سایت http://ssaa.ir/ مراجعه کرده و در بخش پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، اطلاعات متقاضی پلمپ دفتر را در فرم مربوطه وارد کند. در این بخش بسته به اینکه متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی باشد اطلاعات دریافتی از وی تفاوت دارد. در ادامه راهنمای پلمپ دفاتر قانونی آمده است.
مرحله 1: اطلاعات متقاضی پلمپ دفتر
در مرحله اول نخستین بخشی که باید تکمیل شود تعیین نوع شخص متقاضی است. نوع شخص متقاضی می تواند یکی از موارد زیر باشد:
حقیقی
شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها
شخصیت حقوقی غیر از مرجع ثبت شرکت‌ها
شعبه شخصیت حقوقی مرجع ثبت شرکت‌ها
پس از انتخاب نوع شخص متقاضی باید نوع تقویم مالی (شمسی یا میلادی) و شروع سال مالی را دقیقا مشخص کنید. شروع سال، ماه و روز مالی باید بر اساس چیزی که در اساسنامه شخصیت حقوقی ثبت شده انتخاب شود. پایان سال مالی پس از تعیین شروع سال مالی به صورت خودکار محاسبه می‌شود.
حال باید تابعیت متقاضی را مشخص کرده و شماره همراه را وارد کنید. دقت کنید کلیه پیامک‌های مربوط به مراحل انجام کار به شماره‌ای که در این مرحله وارد کرده‌اید ارسال می‌شود.
متقاضیان حقیقی باید مشخصات فردی خود را دقیقا مطابق کارت ملی خود وارد کنند. بدیهی است در صورتی که اطلاعات ثبت شده با استعلام ثبت احوال مغایر باشد موجب رد درخواست می‌شود. نکته دیگری که باید مورد توجه متقاضیان حقیقی پلمپ دفاتر باشد نام تجارتخانه است. چون وارد کردن عناوینی مانند شرکت، موسسه و مانند این‌ها در این بخش موجب رد درخواست شما می‌شود.
در مورد وارد کردن آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده لازم است بدانید دفاتر صرفا به آدرسی که در این بخش وارد کرده‌اید ارسال می‌شود پس آدرس خود را به صورت دقیق و با جزییات لازم در این بخش وارد کنید تا از مشکلات بعدی تا حد امکان جلوگیری شود.
در مورد شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها علاوه بر نکات پیش گفته لازم است که شناسه ملی را وارد کنید.
پس از تکمیل همه بخش‌های این مرحله روی گام بعدی کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.
توجه داشته باشید که اطلاعات وارد شده در این بخش باید مطابق اطلاعات صحیح شرکت باشد در غیر این‌صورت با خطا مواجه می‌شوید و نمی‌توانید از این مرحله عبور کنید.
مرحله 2: اطلاعات شخصیت حقوقی
در این مرحله اطلاعات شخص حقوقی بر اساس اطلاعاتی که در گام اول وارد کرده‌اید به شما نمایش داده می‌شود. اطلاعات مربوطه را به دقت بررسی کرده و در صورت تایید تیک گزینه «تایید اطلاعات شخصیت حقوقی» را بزنید. توجه داشته باشید در گام بعدی بر اساس همین اطلاعات «شماره پیگیری» به درخواست شما اختصاص داده می شود.
مرحله 3: اطلاعات تکمیل‌کننده اظهارنامه پلمپ
همان‌طور که گفتیم در این مرحله می‌توانید شماره پیگیری خود را مشاهده کنید. علاوه بر این در این گام می‌بایست سمت تکمیل‌کننده اظهارنامه مشخص و اطلاعات مربوط به یکی از اعضای هیات مدیره در این بخش وارد شود. اطلاعات سایر اعضای هیات مدیره در گام بعد وارد خواهد شد.
مرحله 4: هیات مدیره شرکت یا موسسه
با توجه به اینکه درخواست پلمپ دفتر مربوط به شخص حقیقی است یا حقوقی اطلاعات لازم برای این مرحله وارد می‌شود. پس از وارد کردن اطلاعات هر کدام از اعضای هیات مدیره شرکت یا موسسه دکمه «ثبت اطلاعات شخص» را بزنید.
توجه کنید اطلاعات اشخاص با تابعیت ایرانی، با کد ملی (برای اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و اطلاعات اشخاص با تابعیت غیرایرانی با کد فراگیر ملی ثبت شود.
کد فراگیر ملی را می توانید از سایت سازمان امور مالیاتی اخذ کنید.
مرحله 5: سمت اعضای هیات مدیره شرکت یا موسسه
در این گام باید سمت و مدت تصدی را مشخص کنید. پس از تکمیل اطلاعات هر شخص روی «ثبت سمت شخص» کلیک کنید تا اطلاعات وی در سامانه ثبت شود.
مرحله 6: دفتر مورد تقاضا
در این گام نوع دفتر مورد تقاضا که شامل دفتر کل و دفتر روزنامه است تعیین می‌شود. متقاضی علاوه بر تعیین نوع دفتر می‌بایست تعداد برگ‌های دفتر و تعداد جلدهای دفتر مذکور را نیز معین کند. پس از ورود اطلاعات روی «ذخیره دفتر مورد تقاضا» کلیک کنید. لازم به ذکر است امکان ثبت تقاضا برای پلمپ دفاتر خاص نیز وجود دارد.
مرحله 7: تایید صحت اطلاعات
در این گام متقاضی باید صحت اطلاعات خود را تایید کند. این کار با کلیک روی «تایید اظهارنامه پلمپ دفتر تجاری و مدارک موردنیاز» انجام می‌شود.
این مرحله یک بخش دیگر را نیز شامل می‌شود. در بخش مدارک مورد نیاز مدارکی را که متقاضی باید آماده و ارسال کند بسته به این‌که شخص حقیقی است یا حقوقی معین شده است. در ادامه مدارک مورد نیاز برای متقاضی حقیقی و حقوقی دفاتر پلمپ آمده است.
مدارک لازم برای پلمپ دفاتر قانونی
همان‌طور که گفتیم کلیه افراد حقیقی و حقوقی باید دفاتر قانونی را دریافت و پلمپ کنند. پیش از هر چیز باید به صورت اینترنتی برای دریافت دفاتر از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرده و پس از طی مراحلی که در بخش قبل گفتیم کد رهگیری دریافت کنید. در ادامه مدارک لازم برای پلمپ دفاتر قانونی برای افراد حقیقی و حقوقی آمده است.
مدارک لازم برای پلمپ دفاتر قانونی افراد حقیقی
کپی کارت ملی
کپی شناسنامه
اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی که از سامانه دریافت کرده‌اید (اظهارنامه باید به امضای متقاضی رسیده باشد)
فرم تکمیل‌شده اظهارنامه پلمپ